องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
account_box กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายอนุพงษ์ แก้วศรี
เจ้าพนักงานพัสดุ
สายด่วนโทร : 0813926907
นายปฏิภาณ พื้นพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
สายด่วนโทร : 099-2037253
นางสาวสุกัญญา พลคะชา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
สายด่วนโทร : 080-7586551
นางสาวสุภิญญา จ้อยนุแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
สายด่วนโทร : 064-1058003
นางสาวสมฤดี มุกอาสา
จ้างเหมาธุรการกองคลัง
สายด่วนโทร : 063-8697924